Wij adviseren u om even na te gaan bij de gemeente of er specifieke regels gelden daar waar u woont.

De Vergunningsplicht in Vlaanderen geldt vanaf 80 m2.

Let op, in die 80m2 zitten ook bestaande constructies vervat.
Dat wil zeggen bestaande terrassen, tuinhuizen, poolhouses en zwemvijvers.
Wordt de oppervlakte inclusief je nieuwe zwembad groter dan 80m2? Dan moet je in principe een bouwaanvraag indienen.

Naast het belang van de oppervlakte die zal verbouwd worden, werden er door de Vlaamse overheid nog enkel andere criteria vastgelegd waaraan de plaatsing van een zwembad moet voldoen alvorens vergunningvrij gebouwd te mogen worden.

  • Het moet minstens een meter verwijderd zijn van de perceelsgrens;

  • De constructie mag niet verder dan 30 meter verwijderd zijn van de woning;

  • Het mag niet in een kwetsbaar gebied (natuur-, bos- en parkgebieden) liggen;

  • De constructie wordt niet gebouwd in een oeverzone, afgebakend in een

    bekkenbeheersplan of deelbekkenbeheersplan, of in de 5 meter brede strook langs de oever van een waterloop.

De twee voornaamste regels waar je in Wallonië op moet letten:

  • Staat jouw woning parallel met de weg en zal jouw zwembad parallel achter de woning worden gebouwd?

  • Zal het oppervlak van het zwembad, zonder rekening te houden met andere constructies, kleiner zijn dan 50m2?

Kan je op beide vragen ‘ja’ antwoorden. Dan hoef je geen bouwvergunning voor jouw zwembad aan te vragen.

Indien er grondwater aanwezig is, zal er ook een vergunning moeten aangevraagd worden voor het plaatsen van een droogzuiging of bronbemaling tijdens de bouw van je bad.